April 20, 2024

ทาง เข้า xo slot สล็อตxo

หนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจาก อิสราเอล เปิดเผยข้อมูลขณะอยู่ที่ในบริเวณโรงงานใกล้ฉนวนกาซา โดยระบุว่า มีแรงงานไทยอยู่ในบริเวณเดียวกันราว 16 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวถูกจับไป 2 คน ซึ่งได้ซ่อนตัวแยกกันในห้องพักที่คล้ายกระท่อม ญาติตามความคืบหน้า แรงงานคนไทยคาดว่าถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอล กองทัพอากาศเตรียมแอร์บัส 340 และ C-130...